<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-12-11 13:07:19

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2018 R.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2018 R. więcej...

2018-08-24 15:29:31

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2018 R.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2018 R. więcej...

2018-08-24 15:28:11

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2018 R.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2018 R. więcej...

2018-07-02 08:03:13

Uchwała Nr Os.175.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. więcej...

2018-04-17 12:07:22

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r. , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis. więcej...

2018-01-23 13:32:52

Uchwała Nr Os.53.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lelis na 2018 rok. więcej...

2018-01-23 13:30:40

Uchwała Nr Os.52.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku


w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lelis przyjętej w Uchwale Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023. więcej...