<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-01-23 16:25:42

UCHWAŁA NR XXXII/218/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 więcej...

2018-01-23 16:25:04

UCHWAŁA NR XXXII/217/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023 więcej...

2018-01-23 13:32:52

Uchwała Nr Os.53.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lelis na 2018 rok. więcej...

2018-01-23 13:30:40

Uchwała Nr Os.52.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku


w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lelis przyjętej w Uchwale Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023. więcej...

2018-01-23 13:27:29

UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.


sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018 więcej...