<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-08-24 15:29:31

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2018 R.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2018 R. więcej...

2018-08-24 15:28:11

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2018 R.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2018 R. więcej...

2018-08-23 09:01:33

UCHWAŁA NR XXXIX/261/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 14 sierpnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej więcej...

2018-08-23 09:00:44

UCHWAŁA NR XXXIX/260/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 14 sierpnia 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 więcej...

2018-08-23 08:59:44

UCHWAŁA Nr XXXIX/259/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 14 sierpnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023 więcej...

2018-08-23 08:58:59

UCHWAŁA Nr XXXVIII/258/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 13 lipca 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 więcej...

2018-08-23 08:58:07

UCHWAŁA Nr XXXVIII/257/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 13 lipca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023 więcej...

2018-08-23 08:56:50

UCHWAŁA Nr XXXVII/250/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 więcej...

2018-08-23 08:56:02

UCHWAŁA Nr XXXVII/249/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 czerwca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023 więcej...

2018-08-23 08:54:32

UCHWAŁA Nr XXXVII/246/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lelis wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. więcej...

2018-08-23 08:53:39

UCHWAŁA Nr XXXVI/243/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 8 czerwca 2018 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu więcej...

2018-08-23 08:52:12

UCHWAŁA Nr XXXVI/241/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 8 czerwca 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 więcej...

2018-08-23 08:51:00

UCHWAŁA Nr XXXVI/240/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 8 czerwca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023 więcej...

2018-07-02 08:03:13

Uchwała Nr Os.175.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. więcej...

2018-05-07 15:33:54

UCHWAŁA Nr XXXV/235/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 27 kwietnia 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 więcej...

2018-05-07 15:33:05

UCHWAŁA Nr XXXV/234/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 27 kwietnia 2018 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023 więcej...

2018-04-17 12:07:22

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r. , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis. więcej...

2018-04-05 11:55:44

UCHWAŁA Nr XXXIV/227/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 więcej...

2018-04-05 11:54:56

UCHWAŁA Nr XXXIV/226/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 marca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023 więcej...

2018-03-13 09:06:26

UCHWAŁA Nr XXXIII/221/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 lutego 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 więcej...

2018-03-13 09:05:17

UCHWAŁA Nr XXXIII/220/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 lutego 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023 więcej...

2018-01-23 16:25:42

UCHWAŁA NR XXXII/218/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 więcej...

2018-01-23 16:25:04

UCHWAŁA NR XXXII/217/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023 więcej...

2018-01-23 13:32:52

Uchwała Nr Os.53.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lelis na 2018 rok. więcej...

2018-01-23 13:30:40

Uchwała Nr Os.52.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku


w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lelis przyjętej w Uchwale Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023. więcej...

2018-01-23 13:27:29

UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.


sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018 więcej...