<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-04-05 11:52:05

UCHWAŁA Nr XXXIV/229/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie podziału Gminy Lelis na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych więcej...

2018-04-05 11:51:05

UCHWAŁA Nr XXXIV/228/2018 RADY GMINY LELIS z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym więcej...

2018-03-13 15:31:53

INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce z dnia 13 marca 2018 r.


Dotyczy powoływania urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz terminu przyjmowania przez Dyrektora Delegatury zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych więcej...

2018-02-26 14:50:33

INFORMACJA


Informacja dotycząca urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce oraz zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. więcej...

2018-01-17 11:25:16

INFORMACJA PRASOWA


Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! więcej...