<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2017-06-20 15:49:08

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LELIS


UCHWAŁA Nr XIV/116/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r. więcej...

2017-06-20 15:33:50

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY LELIS


Plan gospodarki odpadami gminy Lelis na lata 2006 - 2014 więcej...