<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2017-06-13 16:53:39

OBWIESZCZENIE


REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE więcej...

2017-06-13 16:53:05

OBWIESZCZENIE


REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE więcej...

2017-06-13 16:52:17

OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY LELIS o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji więcej...

2017-06-13 16:51:11

OBWIESZCZENIE


REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE więcej...

2017-06-13 16:50:32

OBWIESZCZENIE


STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO więcej...

2017-06-13 16:49:06

OBWIESZCZENIE


STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej...

2017-06-13 16:47:36

OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY LELIS o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji więcej...

2017-06-13 16:46:47

OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY LELIS o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji więcej...

2017-06-13 16:44:58

OBWIESZCZENIE


REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE więcej...

2017-06-13 16:44:04

OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY LELIS o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lelis więcej...

2017-06-13 16:42:22

OBWIESZCZENIE


REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE więcej...

2017-06-13 16:40:46

OBWIESZCZENIE


REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE więcej...

2014-03-26 14:15:03

OBWIESZCZENIE - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Dotyczy: Przedsięwzięcie p. n. "Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki". więcej...