<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2017-06-13 16:32:05

OBWIESZCZENIE


REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE więcej...

2017-06-13 16:31:08

OBWIESZCZENIE


WOJEWODY MAZOWIECKIEGO więcej...

2017-06-13 16:30:10

OBWIESZCZENIE


REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE więcej...

2017-06-13 16:28:53

OBWIESZCZENIE


STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO - "Rozbudowa dróg gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka-Łęg-Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka-Durlasy-Lelis." więcej...

2017-06-13 16:27:25

OBWIESZCZENIE


REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE więcej...

2017-06-13 16:26:20

OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY LELIS o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji więcej...

2017-06-13 16:23:57

OBWIESZCZENIE


STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego. więcej...

2017-06-13 16:21:55

OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY LELIS o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji więcej...

2017-06-13 16:19:10

OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY LELIS o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis więcej...