<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-05-19 09:24:17

POŚWIADCZENIE OSOBISTEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO


POŚWIADCZENIE OSOBISTEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (druk),
 • Oświadczenie rolnika podpisane w obecności pracownika urzędu (druk),
 • decyzja w sprawie podatku rolnego lub nakaz płatniczy (ksero) - ksero dokumentów potwierdza sekretarz gminy w pokoju nr 11 po okazaniu oryginałów dokumentów,
 • akt własności ziemi lub wypis z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Ostrołęce o nadaniu numeru indentyfikacyjnego gospodarstwa rolnego.

Opłata skarbowa:

17,00zł

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Gminy w Lelisie – pokój nr 7 (bez dodatkowych opłat),

na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Lelisie
07-402 Lelis
ul. Szkolna 37

Bank Spółdzielczy w Ostrołęce

05 8922 0009 0000 0619 2000 0010

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:45
we wtorki w godzinach 9:00 - 17:00

Kontakt w sprawie

Halina Gontarzewska

Urząd Gminy Lelis
pokój nr 11 wejście A
tel.  /29/ 761-19-83

Termin odpowiedzi

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, jednak w sytuacjach wymagających dodatkowych wyjaśnień - w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. Poświadczenia dokonuje się na przedłożonym przez rolnika oświadczeniu Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia Wójta Gminy Lelis.

Tryb odwoławczy

 • Tylko w przypadku odmowy wydania zaświadczenia w formie postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

 • art. 7 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia  2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz.2052, z późn. zm.);
 • 217-218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23, z późn. zm.).

 

Informacje o artykule

Autor: Halina Gontarzewska
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 19.05.2017 09:24
Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2017 09:31
Liczba wyświetleń: 811

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik poswiadczenie_wniosek.doc WNIOSEK o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 2017-05-19 09:25:03 Parzych Piotr
załącznik wzor_oswiadczenia.docx OŚWIADCZENIE 2017-05-19 09:25:20 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 POŚWIADCZENIE OSOBISTEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO 19.05.2017 09:24 Piotr Parzych