<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2017-08-04 15:13:39

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO


WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO więcej...

2018-02-19 13:26:06

ODPIS SKRÓCONY LUB ZUPEŁNY AKTU: URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA LUB ZGONU


ODPIS SKRÓCONY LUB ZUPEŁNY AKTU: URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA LUB ZGONU więcej...

2018-02-19 13:51:12

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO. SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA


ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO. SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA więcej...

2018-02-19 13:58:06

SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA DZIECKA


SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA DZIECKA więcej...

2018-02-19 14:02:41

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM


ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM więcej...

2018-02-19 14:13:17

WNIOSEK W SPRAWIE ODTWORZENIA AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO W KRAJU


WNIOSEK W SPRAWIE ODTWORZENIA AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO W KRAJU więcej...

2018-02-19 14:15:47

WNIOSEK W SPRAWIE WPISANIA DO KSIĄG STANU CYWILNEGO TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ


WNIOSEK W SPRAWIE WPISANIA DO KSIĄG STANU CYWILNEGO TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ więcej...

2018-02-19 14:19:16

SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU


SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU więcej...

2018-02-19 14:31:52

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA


ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA więcej...

2018-02-19 14:34:05

ZAŚWIADCZENIE O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY


ZAŚWIADCZENIE O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY więcej...

2018-02-19 14:42:19

ZAŚWIADCZENIE O MOŻNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ


ZAŚWIADCZENIE O MOŻNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ więcej...

2018-02-19 14:49:04

ZAŚWIADCZENIE DLA WŁADZ KOŚCIELNYCH STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA


ZAŚWIADCZENIE DLA WŁADZ KOŚCIELNYCH STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA więcej...