<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-08-30 11:36:54

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW


WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się

Inne opłaty:
Nie pobiera się

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
tel.  /29/ 761-19-81
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:45
we wtorki w godzinach 9:00 - 17:00


Kontakt w sprawie

Heronim Laska
Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
pok. nr. 7 wej. B
tel. /29/ 761-19-91


Termin odpowiedzi
W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia; nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta.

Uwagi
Brak

Podstawa prawna

  • art. 83, art.83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.1651),
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat za poszczególne rodzaje i gatunki drzew (Dz.U. nr 228, poz.2306 z późn.zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz.783 ze zm.).

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 30.08.2017 11:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 640

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek_wycinka_drzew.doc WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 2017-08-30 11:37:25 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował