<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-01-23 13:09:58

Plan zamówień publicznych na 2018 r.


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000,00 euro więcej...

2017-01-25 13:44:40

Plan zamówień publicznych na 2017 r.


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r. których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000,00 euro więcej...