<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2018-04-26 11:55:58

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2017 ROK


INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2017 ROK więcej...

2018-02-23 15:07:25

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2017 R.


INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2017 R. więcej...

2018-02-23 15:05:52

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2017 R.


INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2017 R. więcej...

2018-01-23 13:24:50

UCHWAŁA NR XXXI/216/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pod nazwą: ”Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul. Turkusowa, ul. Frezjowa, ul. Tulipanowa, ul. Astrowa, ul. Irysowa, ul. Piękna, ul. Leśna, ul. Makowa), gm. Lelis” więcej...

2018-01-23 13:23:58

UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2018-01-23 13:23:00

UCHWAŁA NR XXXI/214/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis na lata 2017 - 2023 więcej...

2018-01-23 13:20:25

UCHWAŁA NR XXXI/213/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.


sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018 więcej...

2018-01-23 13:19:25

UCHWAŁA NR XXXI/212/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023 więcej...

2017-12-20 13:41:08

UCHWAŁA NR XXX/208/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r.


w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny więcej...

2017-12-20 13:40:22

UCHWAŁA NR XXX/206/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-12-20 13:39:25

UCHWAŁA NR XXX/205/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis na lata 2017-2023 więcej...

2017-12-20 13:38:35

UCHWAŁA NR XXIX/190/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 23 listopada 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-12-20 13:37:35

UCHWAŁA NR XXIX/189/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 23 listopada 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis na lata 2017-2023 więcej...

2017-12-20 12:39:24

UCHWAŁA NR 0s.508.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023 więcej...

2017-12-20 12:33:06

UCHWAŁA NR 0s.509.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały budżetowej Gminy Lelis na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu więcej...

2017-11-06 13:56:42

UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 października 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-11-06 13:56:09

UCHWAŁA NR XXVIII/187/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 października 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis na lata 2017-2023. więcej...

2017-10-25 14:30:52

UCHWAŁA NR XXVII/186/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 13 października 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-10-25 14:28:12

UCHWAŁA NR XXVII/185/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 13 października 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis na lata 2017-2023 więcej...

2017-10-12 14:51:39

UCHWAŁA Nr XXVI/179/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-10-12 14:51:02

UCHWAŁA Nr XXVI/178/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 września 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis na lata 2017-2023 więcej...

2017-08-30 13:23:42

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2017 R.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2017 R. więcej...

2017-08-30 13:23:12

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2017 R.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2017 R. więcej...

2017-07-17 14:25:12

UCHWAŁA Nr XXV/174/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 czerwca 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-07-17 14:24:06

UCHWAŁA Nr XXV/173/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 czerwca 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis więcej...

2017-07-17 14:22:48

UCHWAŁA Nr XXV/170/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 czerwca 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lelis wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok więcej...

2017-06-08 15:00:02

UCHWAŁA NR XXIV/168/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 23 maja 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-05-15 13:32:39

UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-05-15 13:31:39

UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis na lata 2017-2023 więcej...

2017-04-13 12:00:16

UCHWAŁA NR XXII/156/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-04-13 11:58:58

UCHWAŁA NR XXII/155/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis na lata 2017-2023 więcej...

2017-04-13 11:56:39

UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-04-13 11:55:20

UCHWAŁA Nr XXI/143/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis na lata 2017-2020. więcej...

2017-04-10 14:48:24

UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-04-10 14:46:34

UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2017-2020 więcej...

2017-04-03 08:13:08

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis. więcej...

2017-01-16 11:10:27

Uchwała Nr Os.33.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017 roku


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lelis na 2017 rok więcej...