<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-04-27 10:30:49

SPRAWOZDANIE


Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".

Informacje o artykule

Autor: Czesława Ziemak
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 27.04.2017 10:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 257

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Sprawozdanie_z_realizacji_programu_2016.docx Sprawozdanie 2017-04-27 10:31:03 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2017-01-25 15:45:31

ZARZĄDZENIE 0050.1.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 stycznia 2017 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2017 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 25.01.2017 15:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 528

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ZARZADZENIE_0050_1_2017.pdf ZARZĄDZENIE 0050.1.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 stycznia 2017 r. 2017-01-25 15:46:08 Parzych Piotr
załącznik wzor_oferty_20161212.pdf Wzór oferty 2017-01-26 09:45:04 Parzych Piotr
załącznik wzor_sprawozdania_20161212.pdf wzor_sprawozdania 2017-01-26 09:45:17 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2017-01-25 15:41:27

INFORMACJA


Dot. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Ziemak
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 25.01.2017 15:41
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2017 15:47
Liczba wyświetleń: 532

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informacja_25_01_2017.pdf INFORMACJA 2017-01-25 15:41:58 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 INFORMACJA 25.01.2017 15:41 Piotr Parzych
print

2016-10-26 14:50:45

Informacja o przebiegu konsultacji


Dotyczy: projektu "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"

Informacje o artykule

Autor: Czesława Ziemak
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 26.10.2016 14:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 880

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja.pdf Informacja o przebiegu konsultacji 2016-10-26 14:51:17 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował