<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2017-11-10 12:11:12

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI


projektu "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" więcej...

2017-10-24 16:30:37

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 października 2017 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" więcej...

2017-10-24 16:28:36

OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" więcej...

2017-08-04 14:18:53

MAŁE GRANTY


Dofinansowanie zadań publicznych tzw. "MAŁE GRANTY" – możliwość składania ofert więcej...

2017-04-27 10:30:49

SPRAWOZDANIE


Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok". więcej...

2017-01-25 15:45:31

ZARZĄDZENIE 0050.1.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 stycznia 2017 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2017 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. więcej...

2017-01-25 15:41:27

INFORMACJA


Dot. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. więcej...

2016-10-26 14:50:45

Informacja o przebiegu konsultacji


Dotyczy: projektu "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" więcej...