<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2015-03-17 14:45:49

Udzielanie informacji publicznej na wniosek


Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.782, ze zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Lelisie - pokój nr 7

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, ze zm.).

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 17.03.2015 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2015 07:55
Liczba wyświetleń: 1035

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek.doc Wniosek o udzielenie informacji publicznej 2015-03-19 08:37:39 Parzych Piotr
załącznik wniosek.pdf Wniosek o udzielenie informacji publicznej 2015-03-19 08:37:57 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Udzielanie informacji publicznej na wniosek 17.03.2015 14:45 Piotr Parzych