<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-04-06 13:19:04

ZARZĄDZENIE Nr 12/11 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2011 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis.

      Na podstawie art. 267  ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie roczne  za 2010 r.  z wykonania:
1) budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) planu finansowego:
a) Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie zgodnie z  załącznikiem Nr 3,
b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie  zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3) informację o stanie mienia komunalnego gminy Lelis zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 06.04.2011 13:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1260

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zalacznik nr 1.doc Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2010 rok 2011-04-06 13:20:57 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 2.doc Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lelis na dzień 31 grudnia 2010 roku 2011-04-06 13:21:11 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 3.doc Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie za 2010 rok 2011-04-06 13:21:44 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik nr 4.doc Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2010 rok 2011-04-06 13:22:12 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował