<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2011-01-04 08:14:02

Karty typu B - Rok 2010


Nr karty

Jednostka

Typ

Nazwa
dokumentu

Zakres przedmiotowy

Data

2010/B /1

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Lelis dz. Nr.273/2

4.06.2010

2010/B /2

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

1.07.2010

2010/B /3

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usuniecie drzew Białobiel dz. Nr 191/8

8.06.2010

/2010/B /4

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Białobiel nr dz. 195

9.06.2010

2010/B /5

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Białobiel dz. Nr 191/9

18.06.2010

2010/B /6

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew doga powiatowa Nr 2526W Dylewo - Gibałka - Łodziska

18.06.2010

2010/B /7

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Lelis dz. Nr 160/3

18.06.2010

2010/B /8

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Łęg Przedmiejski dz. Nr 1044

20.07.2010

2010/B /9

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Lelis dz. Nr 398/9

6.07.2010

2010/B /10

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Białobiel dz. Nr 120/14

9.07.2010

2010/B /11

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew droga powiatowa nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski

9.07.2010

2010/B /12

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew droga powiatowa nr 2538W Ostrołęka - Białobiel - Durlasy

9.07.2010

2010/B /13

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Gnaty dz. Nr 184/1 , 184/2

12.07.2010

2010/B /14

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Łęg Starościński dz. Nr 470

20.07.2010

2010/B /15

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Białobiel dz. Nr 146/10

20.07.2010

2010/B /16

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Białobiel dz. Nr 206

21.07.2010

2010/B /17

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Dąbrówka dz. Nr 615

28.07.2010

2010/B /18

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Lelis przez BŁYSK-BIS

27.09.2010

2010/B /19

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

Zezwolenie na wycinkę drzewa Lelis dz.nr 591/19

5.08.2010

2010/B /20

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Olszewka dz. Nr 217/2

18.08.2010

2010/B /21

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

postanowienie

Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą powiatową nr 2539W Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie - Szkwa a drogą powiatową nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie"

31.08 2010

2010/B /22

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację i przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą powiatową nr 2539W Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie - Szkwa a drogą powiatową nr 2541W Łęg Starościński - Góry - Kurpiewskie"

1.09.2010

2010/B /23

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzewa Olszewka dz. Nr 217/2

18.08.2010

negatywnie

2010/B /24

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Łęg Starościński dz. Nr 965

23.08.2010

2010/B /25

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Łodziska dz. Nr 241

31.08.2010

2010/B /26

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Nasiadki dz. Nr 615

8.09.2010

2010/B /27

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

Decyzja wymierzająca karę za usunięcia drzewa bez zezwolenia Łęg Starościński dz. Nr 959/2.

9.09.2010

2010/B /28

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

Zezw30olenie na usunięcie drzew Płoszyce dz. Nr 268

15.09.2010

2010/B /29

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Białobiel dz. Nr 53/7

15.09.2010

2010/B/30

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

postanowienie

nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lelis" i określenie jego zakresu

22.09. 2010

2010/B /31

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację i przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie".

23.11.2010

2010/B /32

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Łęg Starościński dz. Nr 1037

15.09.2010

2010/B /33

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Olszewka dz. Nr 82/2

16.09.2010

2010/B /34

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzewa Lelis dz. Nr 673

24.09.2010

2010/B /35

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew Szafarczyska dz. Nr 161

29.09.2010

2010/B /36

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew droga krajowa Nr 53 Olsztyn - Ostrołęka

24.11.2010

2010/B /37

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzewa Obierwia droga powiatowa nr 2535W

24.11.2010

2010/B /38

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Lęg Starościński dz. Nr 106, 107, 111

27.10.2010

2010/B /39

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Lelis dz. Nr 512

2.11.2010

2010/B /40

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Łęg Starościński dz. Nr 1045/4

24.11.2010 negatywnie

2010/B /41

Urząd Gminy w Lelisie

Formularz B

decyzja

zezwolenie na usunięcie drzew Dąbrówka dz. Nr 300

9.12.2010

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 04.01.2011 08:14
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2011 08:14
Liczba wyświetleń: 1559

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Formularz B.doc Formularze typu B 2011-01-04 08:52:00 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował