<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2010-12-21 14:26:35

Zarządzenie Nr 36/10 Wójta Gminy Lelis


z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

Na podstawie art.230 ust.2, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przedstawiam Radzie Gminy Lelis oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania : 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) projekt uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT GMINY /-/ mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 21.12.2010 14:26
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2010 14:26
Liczba wyświetleń: 1235

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Załącznik.doc Wieloletnia prognoza finansowa i projekt budżetu gminy na 2011 rok 2010-12-21 14:31:27 Parzych Piotr
załącznik Uzasadnienie.doc Uzasadnienie do planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Lelis na rok 2011 2010-12-21 14:32:34 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował