<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2010-12-11 12:09:15

Zarządzenie Nr 38 /10 Wójta Gminy Lelis


z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników w Urzędzie Gminy Lelis

Na podstawie art.130 § 2 Kodeksu pracy i w związku z art. 43, ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458 ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wyznacza się dzień 24 grudnia 2010r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Lelisie w zamian za świąteczny przypadający w dniu 25 grudnia 2010r.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. Wójt /-/ Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 11.12.2010 12:09
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2010 12:09
Liczba wyświetleń: 1154

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował