<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2010-12-08 12:14:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


Gmina Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie informuje, że postępowanie dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na sporządzenie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Nasiadki, Szafarczyska, 2 kol. we wsi Lelis, 1 kol. wsi Durlasy gm. Lelis, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zm.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Wójt Gminy mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 08.12.2010 12:14
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2010 12:14
Liczba wyświetleń: 1017

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował