<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2010-10-06 15:25:12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
OGŁOSZENIE DOTYCZY: zamówienia publicznego.

Lelis: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę mieszanki żwirowej w ilości 2 000 m3 na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Lelis. Numer ogłoszenia: 276557 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010

Informacje o artykule

Autor: Radosław Parzych
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 06.10.2010 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2010 15:25
Liczba wyświetleń: 1278

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie.doc Treść ogłoszenia 2010-10-06 15:28:37 Parzych Piotr
załącznik Załącznik 1.doc 2010-10-06 15:29:08 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik 2.doc Oświadczenie art. 22 2010-10-06 15:30:19 Parzych Piotr
załącznik Załącznik 3.doc Oświadczenie art. 24 2010-10-06 15:30:44 Parzych Piotr
załącznik Zalacznik 4.doc Wzór umowy 2010-10-06 15:31:15 Parzych Piotr
załącznik Załącznik 5.doc SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 2010-10-06 15:33:29 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.doc Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2010-10-06 15:33:56 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował