<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2010-03-16 21:09:06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
DOTYCZY: sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości.

Wójt Gminy Lelis ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej działki o powierzchni 0,0714 ha położonej w miejscowości Białobiel przy ul. Ostrołęckiej, gm. Lelis, powiat Ostrołęcki oznaczonej wg ewidencji 73/2, objętej księgą wieczystą KW OS10/00068540/2.
 1. Działka w planie zagospodarowania jest przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej. Działka jest zabudowana budynkiem byłej zlewni mleka.
 2. Cena nieruchomości netto ustalona zgodnie z art. 67 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynosi 33 920,00 zł. Kwota brutto 41 382,40 zł.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości 41 382,40 zł.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lelis przy ul. Szkolnej 37, pokój 12.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 4 138,00 zł gotówką na konto Urzędu Gminy Lelis w Banku Spółdzielczym w Ostrołęce Nr rachunku 26892200090000061920000020 w terminie do dnia 22 kwietnia 2010 r.
 6. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu.
 7. Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, dowód wniesienia wadium, który podlega przedłożenia komisji przetargowej.
 9. Brak jest możliwości ubiegania się o rozłożenie ceny sprzedaży na raty.
 10. Cenę nieruchomości uzyskaną w wyniku przetargu nabywca jest zobowiązany zapłacić nie później niż na 3 dni przed datą zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
 11. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.
 12. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego (opłata notarialna + opłaty sądowe) w całości ponosi nabywca.
 13. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lelis przy ul. Szkolnej 37, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu, tel. 29 7611 987 lub 29 7611 024 wew. 17.

Informacje o artykule

Autor: Zofia Szczubełek
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 16.03.2010 21:09
Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2010 21:09
Liczba wyświetleń: 1512

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował