<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2010-02-16 18:05:33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

Lelis: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę mieszanki żwirowej w ilości 6 000 m3 na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Lelis. Numer ogłoszenia: 44166 - 2010; data zamieszczenia: 16.02.2010

Informacje o artykule

Autor: Radosław Parzych
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 16.02.2010 18:05
Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2010 18:05
Liczba wyświetleń: 1433

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie.doc Ogłoszenie o przetargu 2010-02-16 18:07:09 Bagiński Krzysztof
załącznik SIWZ.doc SIWZ 2010-02-16 18:07:24 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik 1.doc Załącznik nr 1 Formularz oferty 2010-02-16 18:08:25 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik 2.doc Zalacznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 2010-02-16 18:08:58 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik 3.doc Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2010-02-16 18:09:38 Bagiński Krzysztof
załącznik Zalacznik 4.doc Zalacznik 4 Wzór umowy 2010-02-16 18:10:00 Bagiński Krzysztof
załącznik SST-05.doc SST-05.01.03 - nawierzchnia żwirowa 2010-02-16 18:10:26 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował