<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2010-02-02 18:56:14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

Lelis: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na wykonanie następujących robót budowlanych: 1. Przebudowa drogi gminnej Łęg Przedmiejski - Białobiel 2. Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg Przedmiejski kol. Baczewskie 3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Białobiel (ul. Leśna) 4. Przebudowa ulicy Przemysłowej w Białobieli Numer ogłoszenia: 22451 - 2010; data zamieszczenia: 01.02.2010

Informacje o artykule

Autor: Radosław Parzych
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 02.02.2010 18:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2010 18:56
Liczba wyświetleń: 2366

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie.doc Ogłoszenie 2010-02-02 19:00:59 Bagiński Krzysztof
załącznik SIWZ.doc SIWZ 2010-02-02 19:01:21 Bagiński Krzysztof
załącznik Załcznik nr 1 Formularz oferty.doc Załcznik nr 1 Formularz oferty 2010-02-02 19:01:48 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik Nr 2.doc Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2010-02-02 19:02:32 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik Nr 3.doc Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2010-02-02 19:02:59 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 4.doc Załącznik nr 4 Wykaz narzędzi 2010-02-02 19:03:22 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc Załącznik nr 5 Wykaz osób 2010-02-02 19:03:39 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 6 Wykaz robót.doc Załącznik nr 6 Wykaz robót 2010-02-02 19:03:56 Bagiński Krzysztof
załącznik Załącznik nr 7.doc Załącznik nr 7 Wzór Umowy 2010-02-02 19:04:18 Bagiński Krzysztof
załącznik 100.doc Jednostka proj. Oświadczenie Łęg Przedmiejski - Białobiel 2010-02-02 19:06:24 Bagiński Krzysztof
załącznik 101.doc Opis tech - Łęg Przedmiejski - Białobiel 2010-02-02 19:06:46 Bagiński Krzysztof
załącznik 103.pdf Przebud. drogi gminnej Łęg Przedmiejski-Białobiel - KOSZT. OFERT 2010-02-02 19:07:43 Bagiński Krzysztof
załącznik 102.pdf Przekroje normalne rys. 2 Łęg Przedmiejski - Białobiel 2010-02-02 19:09:13 Bagiński Krzysztof
załącznik 104.pdf Przekrój normalny rys. 1Łęg Przedmiejski - Białobiel 2010-02-02 19:09:41 Bagiński Krzysztof
załącznik 105.pdf Rysunek przepust Łęg Przedmiejski - Białobiel 2010-02-02 19:10:07 Bagiński Krzysztof
załącznik 106.doc Strona tytułowa Łęg Przedmiejski - Białobiel 2010-02-02 19:10:24 Bagiński Krzysztof
załącznik 107.pdf Szczegóły konstrukcyjne Łęg Przedmiejski - Białobiel 2010-02-02 19:11:05 Bagiński Krzysztof
załącznik 108.doc Zestawienie oznakowania pionowego Łęg Przedmiejski - Białobiel 2010-02-02 19:12:48 Bagiński Krzysztof
załącznik 200.pdf Plan sytuacyjny organizacji ruchu Łęg Przedmiejski - Białobiel 2010-02-02 19:17:47 Bagiński Krzysztof
załącznik 201.pdf Proj. zagosp. terenu Łęg Przedmiejski - Białobiel 2010-02-02 19:19:14 Bagiński Krzysztof
załącznik 400.doc Łęg-Białobiel SST-00.00.00 2010-02-02 19:20:10 Bagiński Krzysztof
załącznik 401.doc Łęg-Białobiel SST-01.01.01 2010-02-02 19:20:29 Bagiński Krzysztof
załącznik 402.doc Łęg-Białobiel SST-01.02.01 2010-02-02 19:21:01 Bagiński Krzysztof
załącznik 403.doc Łęg-Białobiel SST-01.02.02 2010-02-02 19:21:19 Bagiński Krzysztof
załącznik 404.doc Łęg-Białobiel SST-01.02.04 2010-02-02 19:21:44 Bagiński Krzysztof
załącznik 405.doc Łęg-Białobiel SST-01.03.05 2010-02-02 19:22:08 Bagiński Krzysztof
załącznik 406.doc Łęg-Białobiel SST-01.03.06 2010-02-02 19:22:33 Bagiński Krzysztof
załącznik 407.doc Łęg-Białobiel SST-02.00.01 2010-02-02 19:22:52 Bagiński Krzysztof
załącznik 408.doc Łęg-Białobiel SST-02.01.01 2010-02-02 19:23:13 Bagiński Krzysztof
załącznik 409.doc Łęg-Białobiel SST-02.03.01 2010-02-02 19:23:34 Bagiński Krzysztof
załącznik 410.doc Łęg-Białobiel SST-03.01.01 2010-02-02 19:24:09 Bagiński Krzysztof
załącznik 411.doc Łęg-Białobiel SST-03.02.01 - deszczówka 2010-02-02 19:24:37 Bagiński Krzysztof
załącznik 412.doc Łęg-Białobiel SST-03.03.01 - SĄCZKI PODŁUŻNE 2010-02-02 19:25:02 Bagiński Krzysztof
załącznik 413.doc Łęg-Białobiel SST-04.01.01 2010-02-02 19:25:19 Bagiński Krzysztof
załącznik 414.doc Łęg-Białobiel SST-04.04.01 2010-02-02 19:25:47 Bagiński Krzysztof
załącznik 415.doc Łęg-Białobiel SST-04.04.02 2010-02-02 19:26:04 Bagiński Krzysztof
załącznik 416.doc Łęg-Białobiel SST-04.05.01 2010-02-02 19:26:20 Bagiński Krzysztof
załącznik 417.doc Łęg-Białobiel SST-05.03.05 2010-02-02 19:27:01 Bagiński Krzysztof
załącznik 418.doc Łęg-Białobiel SST-05.03.23a 2010-02-02 19:27:47 Bagiński Krzysztof
załącznik 419.doc Łęg-Białobiel SST-06.01.01 2010-02-02 19:28:04 Bagiński Krzysztof
załącznik 420.doc Łęg-Białobiel SST-06.03.01 2010-02-02 19:28:20 Bagiński Krzysztof
załącznik 421.doc Łęg-Białobiel SST-07.01.01 2010-02-02 19:28:36 Bagiński Krzysztof
załącznik 422.doc Łęg-Białobiel SST-07.02.01 2010-02-02 19:28:54 Bagiński Krzysztof
załącznik 423.doc Łęg-Białobiel SST-07.06.02 2010-02-02 19:29:14 Bagiński Krzysztof
załącznik 424.doc Łęg-Białobiel SST-08.01.01 2010-02-02 19:29:37 Bagiński Krzysztof
załącznik 425.doc Łęg-Białobiel SST-08.02.02 2010-02-02 19:30:02 Bagiński Krzysztof
załącznik 426.doc Łęg-Białobiel SST-08.03.01 2010-02-02 19:30:20 Bagiński Krzysztof
załącznik 427.doc Łęg-Białobiel SST-08.05.01 2010-02-02 19:30:36 Bagiński Krzysztof
załącznik 428.doc SST-05.01.03 2010-02-02 19:30:58 Bagiński Krzysztof
załącznik 500.pdf Dokumentacja techniczna - oświetlenie Białobiel cz.2 2010-02-02 19:34:06 Bagiński Krzysztof
załącznik 501.pdf Dokumentacja techniczna - oświetlenie Łęg Przedmiejski cz.2 2010-02-02 19:34:30 Bagiński Krzysztof
załącznik 502.pdf Dokumentacja techniczna Białobiel cz.1 2010-02-02 19:35:02 Bagiński Krzysztof
załącznik 503.pdf Dokumentacja techniczna Łęg Przedmiejski cz.1 2010-02-02 19:35:38 Bagiński Krzysztof
załącznik 504.pdf Ośw uliczne - Białobiel - przedmiar 2010-02-02 19:36:22 Bagiński Krzysztof
załącznik 505.pdf Oświetlenie uliczne - Łęg Przedmieiski - przedmiar 2010-02-02 19:36:42 Bagiński Krzysztof
załącznik 506.pdf Plan sytuacyjny oświetlenia Białobiel 2010-02-02 19:37:02 Bagiński Krzysztof
załącznik 507.pdf Plan sytuacyjny oświetlenia Łęg Przedmiejski 2010-02-02 19:37:22 Bagiński Krzysztof
załącznik 508.pdf SST Białobiel oświetlenie 2010-02-02 19:37:46 Bagiński Krzysztof
załącznik 509.pdf SST Łęg Przedmiejski oświetlenie 2010-02-02 19:38:21 Bagiński Krzysztof
załącznik 600.doc Część budowlano-wykonawcza Łęg Przedmiejski Baczewskie 2010-02-02 19:39:30 Bagiński Krzysztof
załącznik 601.pdf Plan sytuacyjny - zagospodarowanie terenu Łęg Przedmiejski Baczewskie 2010-02-02 19:40:05 Bagiński Krzysztof
załącznik 602.pdf Plan sytuacyjny z oznakowaniem Łęg Przedmiejski kol. Baczewskie 2010-02-02 19:40:36 Bagiński Krzysztof
załącznik 603.doc SST Łęg Przedmiejski BACZEWSKIE 2010-02-02 19:41:15 Bagiński Krzysztof
załącznik 700.JPG Kosztorys str.1 Łęg Przedmiejski kol. Baczewskie 2010-02-02 19:42:57 Bagiński Krzysztof
załącznik 701.JPG Kosztorys str. 2 Łęg Przedmiejski kol. Baczewskie 2010-02-02 19:43:35 Bagiński Krzysztof
załącznik 800.doc Część budowlano-wykonawcza Białobiel ul. Leśna 2010-02-02 19:45:15 Bagiński Krzysztof
załącznik 801.pdf Oznakowanie Białobiel ul. Leśna 2010-02-02 19:45:51 Bagiński Krzysztof
załącznik 802.pdf Plan sytuacyjny - zagospodarowanie Białoiel ul. Leśna 2010-02-02 19:46:28 Bagiński Krzysztof
załącznik 803.doc SST BIAŁOBIEL (LESNA) 2010-02-02 19:47:18 Bagiński Krzysztof
załącznik 900.JPG Kosztorys str.1 Białobiel ul. Leśna 2010-02-02 19:48:28 Bagiński Krzysztof
załącznik 901.JPG Kosztorys str.2 Białobiel ul. Leśna 2010-02-02 19:49:08 Bagiński Krzysztof
załącznik 1000.doc Kosztorys Białobiel ul. Przemysłowa 2010-02-02 19:49:49 Bagiński Krzysztof
załącznik 1001.pdf Oznakowanie Białobiel ul. Przemysłowa 2010-02-02 19:50:42 Bagiński Krzysztof
załącznik 1002.pdf Plan sytuacyjny Białobiel ul. Przemysłowa 2010-02-02 19:51:46 Bagiński Krzysztof
załącznik 1003.doc Projekt Budowlano - Wykonawczy Białobiel ul. Przemysłowa 2010-02-02 19:52:37 Bagiński Krzysztof
załącznik 1004.doc SST BIAŁOBIEL (PRZEMYSŁOWA) 2010-02-02 19:53:26 Bagiński Krzysztof
załącznik ModSIWZ.doc Modyfikacja SIWZ 2010-02-09 11:26:18 Bagiński Krzysztof
załącznik tekst jedn.doc tekst jednolity SIWZ po zmianie z 9.02.2010 r. 2010-02-09 11:40:13 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował