<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2010-01-18 21:41:02

PRZETARG NIEOGRANICZONY


DOTYCZY: przygotowania , dowiezienia oraz wydania gorącego posiłku w placówkach oświatowych na terenie Gminy Lelis.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, tel. 029-761 19 95 ogłasza przetarg nieograniczony na: przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku /talerz zupy w ilości 300 ml oraz dwie kromki chleba lub zwykła bułka/ w następujących placówkach oświatowych na terenie gminy Lelis: Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim, Zespół Szkół w Obierwi, Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim, Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, Szkoła Podstawowa w Białobieli, Szkoła Podstawowa w Olszewce. Szacunkowa ilość dzieci korzystających z dożywiania w wymienionych placówkach 150 (+, - 10 %). Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2010 r Kryterium wyboru oferty: Cena - 100% Specyfikację istotnych warunków zamówoienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lelis. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Danuta Piersa tel. 029-761 19 95 w godz. 8.00-15.00 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 26 stycznia 2010 r. do godz.12.10 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2010 r o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego. Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art.24 ust.1 i 2, spełniający wymogi określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki SIWZ.

Informacje o artykule

Autor: Danuta Piersa
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 18.01.2010 21:41
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2010 21:41
Liczba wyświetleń: 1234

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik siwz.doc SIWZ 2010-01-18 21:47:19 Bagiński Krzysztof
załącznik Zal1.doc Załącznik nr 1 2010-01-18 21:48:03 Bagiński Krzysztof
załącznik Zal2.doc Załącznik nr 2 2010-01-18 21:48:15 Bagiński Krzysztof
załącznik Zal3.doc Załącznik nr 3 2010-01-18 21:48:27 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował