<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2009-06-10 14:28:36

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 184916-2009 z dnia 2009-06-09 r.Lelis: Realizacja zadania w latach 2009-2010 Termin składania ofert: 2009-07-02

WYJAŚNIENIA Odpowiedzi na pytania

________________________________________

Numer ogłoszenia: 198288 - 2009; data zamieszczenia: 18.06.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 184916 - 2009 data 09.06.2009 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, woj. mazowieckie, tel. 029 7611019 w. 17. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.
 • W ogłoszeniu jest: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach:Białobiel,Siemnocha,Łęg Przedmiejski,Łęg Starościński-Walery..
 • W ogłoszeniu powinno być: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach:Białobiel,Siemnocha,Łęg Przedmiejski,Łęg Starościński-Walery oraz rozbudowa sieci wodociagowej z przyłączami we wsi Białobiel. II.2) Tekst, który należy dodać:
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Realizacja zadania w latach 2009-2011 w następującym zakresie rzeczowym: Rok 2009 - I etap Białobiel-rurociąg tłoczny:PE 125-968 mb,90-2011 mb,75-848 mb,63-1839 mb, 50- 5669 mb, - rurociąg tłoczny PE40 i 50 wraz z przydomową przepompownią (UZT)szt.176/3432 mb, - sieć wodociągowa:PCV110 - 2042 mb,przyłącza PE40-szt.23/550 mb Rok 2010 - II etap Siemnocha-rurociąg tłoczny:PE63-1147 mb, PE50-135 mb, -rurociąg tłoczny PE40 wraz z przydomowa przepompownią(UZT)szt.34/659mb Łęg Przedmiejski-rurociąg tłoczny:PE110-517 mb,90-3422 mb,75-240 mb,63-4730 mb,50-1768 mb, - rurociąg tłoczny PE40 wraz z przydomową przepompownią (UZT)-szt.132/2993 mb Rok 2011 - III etap Łęg Starościński-Walery-rurociąg tłoczny:PE63-950 mb, -rurociąg tłoczny PE40 wraz z przydomową przepompownią (UZT)-szt. 18/359 mb 1.W kanalizacji ciśnieniowej zaprojektowano sieć zewnętrzną z rur ciśnieniowych PN 10, PE100 fi zew. 125 do 90 mm oraz PN 10 PE80 fi zew. od 75 do 50 mm. Rurociągi tłoczne do UZT zaprojektowano z rur PE80 fi zew. 40 do 50 mm. Podstawowym elementem ciśnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej jest przepompownia ścieków UZT, wykonana w postaci podziemnego zbiornika z PE , i wyposażona w pompę zatapialną wysokociśnieniową (wyporową), ślimakową rozdrabniającą ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) z osprzętem technologicznym i automatyką sterowania w obudowie, którą należy zamontować na ścianie budynku w pobliżu UZT. Wszystkie przewody technologiczne (orurowanie) zaprojektowano z twardego PE, co przy zastosowaniu nierdzewnej obudowy pomp- tworzy przepompownię całkowicie odporną na korozję i tym samym przedłuża żywotność i niezawodność całej przepompowni. Na zakończeniu zaprojektowanej sieci sanitarnej ciśnieniowej - przed wprowadzeniem przyszłych ścieków do kanalizacji sanitarnej miasta Ostrołęki - zaprojektowano komorę pomiarową PE 1000 z podstawą. Na podstawie zaprojektowano zainstalowanie oprzyrządowania do pomiaru przepływu ścieków natomiast wewnątrz studni zaprojektowano zainstalowanie samego przepływomierza, natomiast obejście i uzbrojenie węzła w zasuwy zaprojektowano poza studnią.Uwaga!W kosztorysie ofertowym całego zadania - w przepompowniach - należy uwzględnić zbiornik przydomowej przepompowni ścieków wykonany z PE o średnicy 800 mm i wysokości 234 cm 2.Sieć wodociągowa rozdzielcza z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 17 PN 10 i PCV PN 10,0atn o średnicach fi zew. 110 mm.Rury z PCV łączone ze sobą na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Przyłącza wodociągowe z rur PE 10,0 atm. o średnicach fi zew. 40 mm.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 45.23.21.50-8.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.2.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 30.09.2011.
 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.4.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 09.07.2009.

  Informacje o artykule

  Autor: Listwon Roman
  Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
  Data powstania: 10.06.2009 14:28
  Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2009 15:18
  Liczba wyświetleń: 1480

  Załączniki

  Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
  załącznik Ogólna i szczegółowa specyfikacja techniczna.pdf Ogólna i szczegółowa specyfikacja techniczna 2009-06-10 14:34:27 Bagiński Krzysztof
  załącznik Opis techniczny.pdf Opis techniczny 2009-06-10 14:34:43 Bagiński Krzysztof
  załącznik S.S.T.Drogowa dla Wodociągu Białobiel.pdf S.S.T.Drogowa dla Wodociągu Białobiel 2009-06-10 14:35:09 Bagiński Krzysztof
  załącznik schemat uzbrojenia węzłów .pdf Schemat uzbrojenia węzłów 2009-06-10 14:35:31 Bagiński Krzysztof
  załącznik wodociag Kosztorys ślepy Bialobiel .pdf Wodociag Kosztorys ślepy Bialobiel 2009-06-10 14:35:51 Bagiński Krzysztof
  załącznik Zabudowa wodomierza.pdf Zabudowa wodomierza 2009-06-10 14:36:05 Bagiński Krzysztof
  załącznik Rys. Nr1.pdf Rys. Nr1 2009-06-10 14:36:25 Bagiński Krzysztof
  załącznik Rys. Nr2.pdf Rys. Nr2 2009-06-10 14:37:37 Bagiński Krzysztof
  załącznik Rys. Nr3.pdf Rys. Nr3 2009-06-10 14:37:51 Bagiński Krzysztof
  załącznik Rys. Nr4.pdf Rys. Nr4 2009-06-10 14:38:05 Bagiński Krzysztof
  załącznik Rys. Nr5.pdf Rys. Nr5 2009-06-10 14:38:20 Bagiński Krzysztof
  załącznik Rys. Nr6.pdf Rys. Nr6 2009-06-10 14:38:31 Bagiński Krzysztof
  załącznik Rys. Nr7.pdf Rys. Nr7 2009-06-10 14:38:45 Bagiński Krzysztof
  załącznik Rys. Nr8.pdf Rys. Nr8 2009-06-10 14:39:04 Bagiński Krzysztof
  załącznik Rys. Nr10.pdf Rys. Nr10 2009-06-10 14:39:22 Bagiński Krzysztof
  załącznik Rys. Nr11.pdf Rys. Nr11 2009-06-10 14:39:46 Bagiński Krzysztof
  załącznik SIWZ-kan.Białobiel.doc SIWZ - kan. Białobiel 2009-06-18 21:46:27 Bagiński Krzysztof
  załącznik Harmonogram rzeczowo.doc Harmonogram rzeczowo-finansowy 2009-06-18 21:46:53 Bagiński Krzysztof
  załącznik projekt umowy-kan.doc projekt umowy-kan. 2009-06-18 21:47:41 Bagiński Krzysztof
  załącznik Załącznik nr 1.doc Załącznik nr 1 2009-06-18 21:47:59 Bagiński Krzysztof

  Artykuły archiwalne

  Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
  1 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 01.07.2009 15:11 Krzysztof Bagiński
  2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 25.06.2009 16:58 Krzysztof Bagiński
  3 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 25.06.2009 16:46 Krzysztof Bagiński
  4 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 18.06.2009 21:41 Krzysztof Bagiński
  5 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 10.06.2009 14:28 Krzysztof Bagiński
 •