<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-08-14 14:28:44

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48

Lelis, dnia 14.08.2008 r. ZA 223/3/2008 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie informuje, że w dniu 14.08.2008r w trybie przetergu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane: "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce" została wybrana oferta firmy Firma Budowlano-Handlowa "FINDUD" Mąka Czesław ul. Piłsudskiego 35 07-420 Kadzidło - za cenę brutto 482 621,03zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieści jeden zł trzy gr. ).
W postępowaniu wzięło udział 3 Wykonawców.
Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Numer oferty, nazwa i adres firmyLiczba pkt w kryterium cenaRazem
1. "SPEED SPORT" Sp zoo ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa 242,04242,04
2. PPUH "HYDROBUD" ul. Targowa 26B 07-410 Ostrołęka 271,11271,11
3. Firma Budowlano-Handlowa "FINBUD" Mąka Czesław ul. Piłsudskiego 35 07-420 Kadzidło300,00300,00


Dyrektor ZASiP w Lelisie Andrzej Przeradzki Otrzymują: 1. Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym. 2. Strona Internetowa http//lelis.samorządy.pl 3. tablica ogłoszeń ZASiP w Lelisie 4. a/a

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 14.08.2008 14:28
Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2008 14:28
Liczba wyświetleń: 1391

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował