<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-08-12 12:30:01

Ogłoszenie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

Lelis, 11.08.2008 r. INB 341-6/08 Gmina Lelis ul. Szkolna 37, 07 - 402 Lelis informuje, że w dniu 11.08.2008 r. rozstrzygnięto postępowanie prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieorganicznego na nawiezienie pospółki żwirowej w ilości 2 500 m3 na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Lelis. Wybrano ofertę złożoną przez: Usługi Ziemne i Transportowe Grabowski Władysław Dylewo, ul. Szkolna 6, 07- 420 Kadzidło Oferta w/w firmy zawiera najniższą cenę tj. 101 748,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy siedemset czterdzieści osiem zł) łącznie za całość zamówienia. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Numer oferty, nazwa i adres firmyLiczba pkt w kryterium cenaRazem
1. Usługi Ziemne i Transportowe Władysław Grabowski Dylewo ul. Szkolna 6, 07-420 Kadzidło 300,00300,00
2. Usługi transportowe. Handel, Budowa, Remonty Janusz Szlachetka Dylewo 48, 07-420 Kadzidło 256,62256,62
3. Tadeusz Choroszewski Usługi Transportowo-Handlowe Obierwia 30, 07-402 Lelis 294,36294,36


Otrzymują: 1. Wykonawcy biorący udział w przetargu. 2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Lelisie. 3. Strona internetowa Zamawiającego

Informacje o artykule

Autor: Radosław Parzych
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 12.08.2008 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2008 12:30
Liczba wyświetleń: 1445

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował