<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-08-11 10:10:51

Zawiadomienie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

Lelis, 2008.08.05 INB341-5/08 Gmina Lelis zawiadamia, iż w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane - Przebudowa wiejskiego boiska w miejscowości Szafarczyka w gminie Lelis, w dniu 04 sierpnia 2008 r. wybrano ofertę firmy: "FINBUD" Mąka Czesław ul.Piłsudskiego 35 07-420 Kadzidło Cena zaoferowana przez w/w oferenta: 199.994,47 zł (brutto) - najniższa cena. (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści siedem groszy) Oferty złożyły następujące firmy:
Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena (brutto) złLiczba pkt w kryterium cenaRazem
1. "FINBUD" Mąka Czesław ul. Piłsudskiego 35 07-420 Kadzidło199.994,47300,00300,00


Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 157484-2008 w dniu 11.07.2008 r. i na stronie internetowej http://lelis.samorządy.pl oraz w gablocie ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy. W Ó J T mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor: Roman Listwon
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 11.08.2008 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2008 10:10
Liczba wyświetleń: 1500

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował