<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-05-29 23:13:58

Zawiadomienie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

Lelis, 2008.05.29 INB341-4/08 Gmina Lelis zawiadamia, iż w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane - Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Łęg Przedmiejski kol.Pyskły i Celowizna gm. Lelis, w dniu 29 maja 2008 r. wybrano ofertę firmy: "SANPROD" Sp. z o.o. ul.Zawadzkiego 8 07-410 Ostrołęka Cena zaoferowana przez w/w oferenta: 99.431,32 zł (brutto) - najniższa cena. (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych trzydzieści dwa grosze) Oferty złożyły następujące firmy:
Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena (brutto) złLiczba pkt w kryterium cenaRazem
1."Sanprod" Sp. z o.o. ul. Zawadzkiego 8 07-410 Ostrołęka99.431,32300,00300,00
2."Trusmo" Sp. z o.o. ul. Kolonie 7 B 07-411 Troszyn186.357,09160,05160,05
3."Budwar" Warchały 26/34 12-122 Jedwabno104.999,98284,07284,07
4.Zakład Instalacji Sanitarnych Janusz Ochenkowski ul.11Listopada 42, 07-410 O-ka121.223,34246,06246,06
5."Zieja" Ryszard Zieja ul.Fabryczna 9 18-400 Łomża147.319,21202,47202,47
6.MRÓZ Sp. J. ul.Bohaterów Westerplatte 5 07-410 Ostrołęka189.891,46157,08157,08


Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 94935-2008 w dniu 07.05.2008 i na stronie internetowej http://lelis.samorządy.pl oraz w gablocie ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy. W Ó J T mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor: Roman Listwon
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 29.05.2008 23:13
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2008 23:13
Liczba wyświetleń: 1518

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował