<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-05-16 15:19:13

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48

Lelis, dnia 16.05.2008 r. ZA 223/2/2008 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie informuje, że w dniu 16.05.2008r w trybie przetergu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli, gm. Lelis" została wybrana oferta firmy Instalatorstwo Sanitarne i CO, Andrzej Banach ul. Konstytucji 3 Maja 2a, lok.55 18-400 Łomża - za cenę brutto 247 794,51zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery zł pięćdziesiąt jeden gr.). W postępowaniu wzięło udział 3 Wykonawców. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Numer oferty, nazwa i adres firmyLiczba pkt w kryterium cenaRazem
1. Instalatorstwo Sanitarne i CO, Andrzej Banach ul. Konstytucji 3 Maja 2a,lok.55 18-400 Łomża 300,00300,00
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Małgorzata Pliszka Olszewka 21a, 07-402 Lelis 216,48216,48
3. "Jakkon" Sp. z o.o, ul. Targowa 39.b 07-412 Ostrołęka271,56271,56


Dyrektor ZASiP w Lelisie Andrzej Przeradzki Otrzymują: 1. Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym. 2. Strona Internetowa http//lelis.samorządy.pl 3. tablica ogłoszeń ZASiP w Lelisie 4. a/a

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 16.05.2008 15:19
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2008 15:19
Liczba wyświetleń: 1401

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował