<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-04-21 14:23:30

Ogłoszenie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

Lelis, 18.04.2008 r. INB 341-3/08 Gmina Lelis ul. Szkolna 37, 07 - 402 Lelis informuje, że w dniu 18.04.2008 r. rozstrzygnięto postępowanie prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieorganicznego, o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie następujących robót budowlanych:
 • Przebudowa drogi gminnej nr 250616W w msc. Łęg Starościński kol. Adamka;
 • Przebudowa drogi transportu rolniczego w msc. Łęg Przedmiejski kol. Muszyństwo. Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "OSTRADA" Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2. Oferta w/w firmy została uznana za najkorzystniejszą ze względu na najniższą cenę tj. 316 327,46 zł (brutto) łącznie za całość zamówienia. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
  Numer oferty, nazwa i adres firmyLiczba pkt w kryterium cenaRazem
  1. PRD-M "OSTRADA" Sp. z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 300,00300,00
  2. PP-U-H "HYDROBUD" Stefan Brzozowski ul. Targowa 26 B, 07-410 Ostrołęka 235,68235,68
  3. "Drogi i Mosty" Jan Kaczmarczyk Kacice 76, 06-100 Pułtusk223,17223,17


  Wójt Gminy Lelis mgr inż. Stanisław Subda

  Informacje o artykule

  Autor: Radosław Parzych
  Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
  Data powstania: 21.04.2008 14:23
  Data ostatniej modyfikacji: 21.04.2008 14:23
  Liczba wyświetleń: 1408

  Artykuły archiwalne

  Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
 •