<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-02-06 22:21:43

Ogłoszenie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

Lelis, 05.02.2008 r. INB 341-1/08 Gmina Lelis ul. Szkolna 37, 07 - 402 Lelis informuje, że w dniu 05.02.2008 r. rozstrzygnięto postępowanie prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieorganicznego, o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro, na nawiezienie pospółki żwirowej w ilości 4 500 m3 na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Lelis. Wybrano ofertę złożoną przez: Usługi Ziemne i Transportowe Grabowski Władysław Dylewo, ul. Szkolna 6, 07- 420 Kadzidło Oferta w/w firmy zawiera najniższą cenę tj. 157 014,00 zł (brutto) łącznie za całość zamówienia. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Numer oferty, nazwa i adres firmyLiczba pkt w kryterium cenaRazem
1. Tadeusz Choroszewski Usługi Transportowo-Handlowe Obierwia 30, 07-402 Lelis 238,32238,32
2. Usługi Ziemne i Transportowe Władysław Grabowski Dylewo ul. Szkolna 6, 07-420 Kadzidło 300,00300,00
3. P.H.B.R.T. "TRANS-DROG" Tadeusz Szlachetka Dylewo 48, 07-420 Kadzidło 222,84222,84


Wójt Gminy Lelis mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor: Parzych Radosław
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 06.02.2008 22:21
Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2008 22:21
Liczba wyświetleń: 1495

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował