<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2008-01-08 14:38:56

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EUR


Ośrodek Pomocy Społecznej
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
tel. 029 761 10 18 w. 21
e-mail: opslelis@o2.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, tel. 029-7611995 ogłasza przetarg nieograniczony na: przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku /talerz zupy w ilości 300 ml oraz dwie kromki chleba lub zwykła bułka/ w następujących placówkach oświatowych na terenie gminy Lelis: Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim, Zespół Szkół w Obierwi, Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim, Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, Szkoła Podstawowa w Białobieli, Szkoła Podstawowa w Olszewce, Szkoła Podstawowa w Durlasach. Szacunkowa ilość dzieci korzystających z dożywiania w wymienionych placówkach 150 (+, - 10 %). Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2008r Kryterium wyboru oferty: Cena - 100% Specyfikację istotnych warunków zamówoienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lelis. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Danuta Piersa tel. 029-7611995 w godz.8

Informacje o artykule

Autor: Danuta Piersa
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 08.01.2008 14:38
Data ostatniej modyfikacji: 08.01.2008 14:44
Liczba wyświetleń: 1500

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ.doc Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2008-01-08 14:40:57 Bagiński Krzysztof

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EUR 08.01.2008 14:38 Krzysztof Bagiński