<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2007-11-14 22:16:18

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

Lelis, 2007.11.13 INB 341-11/07 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis informuje, że w dniu 13.11.2007 r. rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2007) koparko-ładowarki kołowej. Do przetargu przystąpił 1 Wykonawca: Bergerat Monnoyeur Sp. z o. o., ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki. Firma spełniła warunki udziału w postępowaniu, a jej oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy ocenie kryterium - oferta zawierała najniższą cenę.
Nr: 1 Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy: Bergerat Monnoyeur Sp. z o. o. ul. Kolejowa 75 05-092 Łomianki Liczba pkt w kryterium cena: 300 Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.11.2007 r. pod numerem 211428-2007, na stronie internetowej oraz w gablocie ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy. Wójt Gminy Lelis mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor: Radosław Parzych
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 14.11.2007 22:16
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2007 22:16
Liczba wyświetleń: 1443

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował