<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-10-01 16:50:33

INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 01 października 2018 r.


w sprawie udostępnienia do wglądu spisów wyborców Gminy Lelis w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754) informuję, że sporządzone spisy wyborców będą udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy w Lelisie, pokój nr 7, wejście B  do dnia 16 października 2018 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 745 do godz. 1545 (wtorek – od godz. 900 do 1700).

W w/w terminie i miejscu każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

Zgodnie z art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy, na nieprawidłowości sporządzenia spisu mogą być wnoszone reklamacje.

 

Wójt Gminy

/-/ Stefan Prusik

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 01.10.2018 16:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 121

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował