<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-09-20 13:22:27

OBWIESZCZENIE - XLI SESJA RADY GMINY LELIS


OBWIESZCZENIE - XLI SESJA RADY GMINY LELIS

Uprzejmie  zawiadamiam, że zwołuję XLI sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 28 września 2018 r. (piątek) na godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy
 4. Interpelacje i wnioski radnych
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.
 6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  finansowej za I półrocze 2018 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023
  b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  c) Statutu Gminy Lelis
  d) regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w formie Nagrody Edukacyjnej Wójta Gminy Lelis w ramach wspierania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Lelis
 2. Wolne wnioski i zapytania
 3. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
 4. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 20.09.2018 13:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 93

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował