<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-08-02 08:27:36

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Gmina Lelis: „Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc. Łęg Przedmiejski”

Ogłoszenie nr 500181761-N-2018 z dnia 01-08-2018 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 575042-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Informacje o artykule

Autor: Aneta Zawojek
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 02.08.2018 08:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2018 08:28
Liczba wyświetleń: 132

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 02.08.2018 08:27 Piotr Parzych