<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-07-10 15:05:10

OBWIESZCZENIE - XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LELIS


OBWIESZCZENIE - XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LELIS

Uprzejmie  zawiadamiam, że  zwołuję XXXVIII  Nadzwyczajną sesję Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 13 lipca 2018 r. (piątek) na godz.14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie z następującym porządkiem obrad :

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu  w Ostrołęce w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia  wyborów do Rady Powiatu  w Ostrołęce
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Lelis na lata 2018-2023
  c) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
 5. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
 6. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

Informacje o artykule

Autor: Jan Mrozek - Przewodniczący Rady Gminy
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 10.07.2018 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2018 15:06
Liczba wyświetleń: 82

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OBWIESZCZENIE - XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LELIS 10.07.2018 15:05 Piotr Parzych