<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-06-20 15:12:49

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Gmina Lelis: „Budowa parkingu wiejskiego w msc. Lelis”

Ogłoszenie nr 500141294-N-2018 z dnia 20-06-2018 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 555950-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Adam Łępicki
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 20.06.2018 15:12
Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2018 15:14
Liczba wyświetleń: 130

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 2018-06-20 15:13:05 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 20.06.2018 15:12 Piotr Parzych