<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-06-01 15:22:58

OBWIESZCZENIE - XXXVI SESJA RADY GMINY LELIS


OBWIESZCZENIE - XXXVI SESJA RADY GMINY LELIS

Uprzejmie  zawiadamiam, że  zwołuję XXXVI sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 8 czerwca 2018 r. (piątek) na godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy
 4. Interpelacje i wnioski radnych
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023
  b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  c) zmiany uchwały Nr XXXIV/228/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie  podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 1. Wolne wnioski i zapytania
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 01.06.2018 15:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 91

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował