<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-05-25 14:43:53

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Klauzula informacyjna dla Klientów Urzędu Gminy Lelis
dotycząca ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Urzędzie Gminy Lelis jest Wójt Gminy, z siedzibą w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

Kontakt do Administratora:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Lelis: Mirosława Dziczek, tel. /29/ 761-19-84, e-mail: iod@lelis.pl 

 

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z:

  • Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),

w celu realizacji przez Urząd Gminy Lelis  obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Piotr Parzych
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 25.05.2018 14:43
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2018 14:57
Liczba wyświetleń: 534

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik klauzula - dowody osobiste.pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 2018-09-27 14:24:02 Parzych Piotr
załącznik klauzula - ewidencja ludnosci.pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 2018-09-27 14:24:19 Parzych Piotr
załącznik klauzula - USC.pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 200 2018-09-27 14:24:41 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 01.06.2018 11:52 Piotr Parzych
2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 01.06.2018 11:51 Piotr Parzych
3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 01.06.2018 11:48 Piotr Parzych
4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 01.06.2018 10:30 Piotr Parzych
5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 29.05.2018 15:00 Piotr Parzych
6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 29.05.2018 14:48 Piotr Parzych
7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 25.05.2018 14:43 Piotr Parzych