<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-05-10 14:05:43

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: „Budowa parkingu wiejskiego w msc. Lelis”

Ogłoszenie nr 555950-N-2018 z dnia 2018-05-10 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

 

 

Informacje o artykule

Autor: Adam Łępicki
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 10.05.2018 14:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 284

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogloszenie.pdf Ogłoszenie 2018-05-10 14:10:54 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.pdf SIWZ 2018-05-10 14:13:23 Parzych Piotr
załącznik SIWZ zal..doc SIWZ załączniki 2018-05-10 14:14:45 Parzych Piotr
załącznik STWiOR.pdf Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 2018-05-10 14:15:48 Parzych Piotr
załącznik Przedmiar robot.pdf Przedmiar robót 2018-05-10 14:16:11 Parzych Piotr
załącznik Pozwolenie na budowe.pdf Pozwolenie na budowę 2018-05-10 14:17:06 Parzych Piotr
załącznik Projekt Budowlany.zip Projekt Budowlany (*.zip) 2018-05-10 14:21:47 Parzych Piotr
załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert. 2018-05-28 11:53:11 Parzych Piotr
załącznik Informacja o wyborze oferty -Lelis.pdf Informacja o wyborze oferty -Lelis 2018-06-20 11:17:13 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował