<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2007-05-31 22:56:30

Ogłoszenie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis,
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37.

Lelis, 31 maja 2007 r. INB 341-8/07 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Gmina Lelis ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis informuje, że w dniu 31 maja 2007 r. rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieorganicznego o wartości powyżej 60 000 euro na Roboty budowlane – Modernizacja dróg gminnych w następujących miejscowościach: 1. Łęg Przedmiejski kol. Pysklaki – 556 metrów, 2. Gąski – 530 metrów, 3. Siemnocha – 2886 metrów. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA”, 07-410 Ostrołęka ul. Lokalna 2 za cenę brutto 851.326,02 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych dwa grosze).
- W postępowaniu wzięło udział 2 Wykonawców. - Termin wykonania zamówienia upływa 15 września 2007 r. - Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 87 z dnia 2 maja 2007 pod pozycją 25183, na stronie internetowej http//lelis.samorzady.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lelisie. Z poważaniem Wójt Gminy Lelis mgr inż. Stanisław Subda

Informacje o artykule

Autor: Radosław Parzych
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 31.05.2007 22:56
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2007 22:56
Liczba wyświetleń: 1703

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował