<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-03-14 15:41:00

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Gmina Lelis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis w okresie od 31.03.2018 do 30.03.2021

Ogłoszenie nr 500054949-N-2018 z dnia 14-03-2018 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521049-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Informacje o artykule

Autor: Adam Łępicki
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 14.03.2018 15:41
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2018 15:42
Liczba wyświetleń: 195

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGLOSZENIE_14_03_2018.pdf OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 2018-03-14 15:43:55 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 14.03.2018 15:41 Piotr Parzych