<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-01-30 13:26:07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis"

Ogłoszenie nr 511705-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.

Nazwa projektu lub programu:
"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis"

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 30.01.2018 13:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 390

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGLOSZENIE.pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 2018-01-30 13:26:25 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.docx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2018-01-30 13:27:02 Parzych Piotr
załącznik SIWZ str1.pdf SIWZ str1 2018-01-30 13:27:22 Parzych Piotr
załącznik Specyfikacja techniczna.pdf Specyfikacja techniczna 2018-01-30 13:27:52 Parzych Piotr
załącznik PSZOK_PR.pdf PRZEDMIAR ROBÓT 2018-01-30 13:28:18 Parzych Piotr
załącznik Projekt Budowlano - Wykonawczy.zip Projekt Budowlano - Wykonawczy (*.zip) 2018-01-30 13:33:00 Parzych Piotr
załącznik OGLOSZENIE_14_02_2018.pdf OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-02-14 08:37:12 Parzych Piotr
załącznik INFORMACJA_14_02_2018.pdf INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2018-02-14 15:37:58 Parzych Piotr
załącznik Informacja o wyborze oferty PSZOK.pdf Informacja o wyborze oferty/odrzuceniu/wykluczeniu 2018-02-20 14:08:19 Parzych Piotr
załącznik OGLOSZENIE_09_03_2018.pdf OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2018-03-12 08:31:10 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował