<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-01-11 12:23:02

OBWIESZCZENIE - XXXII SESJA RADY GMINY LELIS


OBWIESZCZENIE - XXXII SESJA RADY GMINY LELIS

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Lelis na dzień 19 stycznia 2018 r. (piątek) na godz.14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

6. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
7. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 11.01.2018 12:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 175

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował