<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-01-02 16:55:01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis"

Ogłoszenie nr 500171-N-2018 z dnia 2018-01-02 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 02.01.2018 16:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 389

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogloszenie.pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 2018-01-02 16:56:51 Parzych Piotr
załącznik SIWZ PSZOK.doc SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2018-01-02 16:57:16 Parzych Piotr
załącznik SIWZ- str.tytulowa.pdf SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (str. tyt.) 2018-01-02 16:57:32 Parzych Piotr
załącznik PSZOK_PR.pdf PRZEDMIAR ROBÓT 2018-01-02 16:58:12 Parzych Piotr
załącznik Specyfikacja techniczna.pdf Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST 2018-01-02 16:58:59 Parzych Piotr
załącznik Projekt Budowlano - Wykonawczy.zip Projekt Budowlano - Wykonawczy (*.zip) 2018-01-02 17:03:51 Parzych Piotr
załącznik informacja_17_01_2018.pdf INFORMACJA o unieważnieniu postępowania 2018-01-17 15:36:50 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował