<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-12-18 11:51:57

OBWIESZCZENIE - XXXI SESJA RADY GMINY LELIS


OBWIESZCZENIE - XXXI SESJA RADY GMINY LELIS

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Lelis na dzień 28 grudnia 2017 r. (czwartek) na godz.11:00 w sali Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy
4. Interpelacje i wnioski radnych
5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6. Przyjęcie projektu budżetu gminy na 2018 r.;

a) wystąpienie wójta
b) przedstawienie opinii przez Przewodniczących Komisji i przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018 - 2023
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018

7. Podsumowanie zadań inwestycyjnych w roku 2017
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2017-2023
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

9. Przyjęcie sprawozdań Komisji stałych Rady Gminy z ich działalności w 2017 r.
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy na 2018 r.
11. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2018 r.
12. Wolne wnioski i zapytania
13. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
14. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 18.12.2017 11:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 174

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował