<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

Artykuł archiwalny

print

2015-03-17 13:31:09

Dostęp do Informacji Publicznej


Zgodnie z art.1 ust.1 ustawy    z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  2. wglądu do dokumentów urzędowych,
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.


Każdej osobie  przysługuje, z wyjątkiem informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych:

  • prawo dostępu do informacji publicznej,
  • prawo do  ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej,  
  3. wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  4. wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 17.03.2015 13:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5241

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował