<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-08-16 09:43:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lelis: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis"

Ogłoszenie nr 572198-N-2017 z dnia 2017-08-16 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Nazwa projektu lub programu
"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis"

Informacje o artykule

Autor: Roman Listwon
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 16.08.2017 09:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 752

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik OGLOSZENIE.pdf Ogłoszenie o zamowieniu 16.08.2017 2017-08-16 09:43:52 Parzych Piotr
załącznik SIWZ.docx SIWZ - Oczyszczalnia 2017-08-16 09:44:28 Parzych Piotr
załącznik 2. SST.zip SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - OCZYSZCZALNIA (*.zip) 2017-08-16 09:45:39 Parzych Piotr
załącznik 3. Przedmiar.zip PRZEDMIAR - OCZYSZCZALNIA (*.zip) 2017-08-16 09:47:13 Parzych Piotr
załącznik PROJEKT B.ELEKTRYCZNA.zip OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B.ELEKTRYCZNA 2017-08-16 09:48:36 Parzych Piotr
załącznik Projekt techn. i inst. san..doc OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA 2017-08-16 09:49:15 Parzych Piotr
załącznik Projekt poletek hydrobotanicznych.doc OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA 2017-08-16 09:49:47 Parzych Piotr
załącznik Częsc rysunkowa.zip OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA 2017-08-16 09:51:34 Parzych Piotr
załącznik zalaczniki_1.zip OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA - ZAŁĄCZNIKI_1 (*.zip) 2017-08-16 09:55:04 Parzych Piotr
załącznik zalaczniki_2.zip OCZYSZCZALNIA - PROJEKT B. SANITARNA - ZAŁĄCZNIKI_2 (*.zip) 2017-08-16 09:57:41 Parzych Piotr
załącznik 1 PROJEKT B.KONSTR-BUD.pdf 1 PROJEKT B.KONSTR-BUD 2017-08-16 10:00:43 Parzych Piotr
załącznik 1_cd PROJEKT B.KONSTR-BUD.pdf 1_cd PROJEKT B.KONSTR-BUD 2017-08-16 10:07:38 Parzych Piotr
załącznik 2 PROJEKT B.KONSTR-BUD.pdf 2 PROJEKT B.KONSTR-BUD 2017-08-16 10:13:19 Parzych Piotr
załącznik 3 PROJEKT B.KONSTR-BUD.zip 3 PROJEKT B.KONSTR-BUD 2017-08-16 10:13:56 Parzych Piotr
załącznik 1. SST.zip SST Sieć wod-kan 2017-08-16 10:14:07 Parzych Piotr
załącznik 2.Przedmiar robót.zip Przedmiar robót - Sieć wod-kan 2017-08-16 10:15:00 Parzych Piotr
załącznik 1. PB Opis techniczny-tom I.docx 1. PB Opis techniczny-tom I 2017-08-16 10:15:17 Parzych Piotr
załącznik 1. PB Opis techniczny-tom II.docx 1. PB Opis techniczny-tom II 2017-08-16 10:15:41 Parzych Piotr
załącznik 2. pogladowa ark.22-24.pdf 2. pogladowa ark.22-24 2017-08-16 10:16:07 Parzych Piotr
załącznik 3. Obliczenia_1.pdf 3. Obliczenia_1 2017-08-16 10:18:45 Parzych Piotr
załącznik 3. Obliczenia_2.pdf 3. Obliczenia_2 2017-08-16 10:21:23 Parzych Piotr
załącznik 4. Przydomowa przepompownia.pdf 4. Przydomowa przepompownia 2017-08-16 10:22:30 Parzych Piotr
załącznik 5. Rys. przydomowa przepompownia.jpg 5. Rys. przydomowa przepompownia 2017-08-16 10:23:15 Parzych Piotr
załącznik 6. Rys. Zbiornik UZT.jpg 6. Rys. Zbiornik UZT 2017-08-16 10:24:03 Parzych Piotr
załącznik 7. Schemat zasilanie UZT.pdf 7. Schemat zasilanie UZT 2017-08-16 10:26:22 Parzych Piotr
załącznik 8. Wymogi zasilania dla pompowni v2.2.N48.doc 8. Wymogi zasilania dla pompowni v2.2.N48 2017-08-16 10:26:50 Parzych Piotr
załącznik 9. Rys. studnia wodomierzowa.jpg 9. Rys. studnia wodomierzowa 2017-08-16 10:28:15 Parzych Piotr
załącznik 10. Rys. przejscie rowem.jpg 10. Rys. przejscie rowem 2017-08-16 10:28:34 Parzych Piotr
załącznik 11. Rys. przejscie pod drogą.jpg 11. Rys. przejscie pod drogą 2017-08-16 10:28:50 Parzych Piotr
załącznik 12. Rys zabezpieczenie kabla.jpg 12. Rys zabezpieczenie kabla 2017-08-16 10:29:18 Parzych Piotr
załącznik 13. Rys. zabezpieczenie pkt .geodezyjnego.jpg 13. Rys. zabezpieczenie pkt .geodezyjnego 2017-08-16 10:29:41 Parzych Piotr
załącznik 14. BIOZ.odt 14. BIOZ 2017-08-16 10:29:58 Parzych Piotr
załącznik 15. MAPY zakres zadania siec wod. z przyl.zip 15. MAPY zakres zadania siec wod. z przyl 2017-08-16 10:30:54 Parzych Piotr
załącznik 16. MAPY zakres zadania siec kan. z przyl.zip 16. MAPY zakres zadania siec kan. z przyl 2017-08-16 10:31:31 Parzych Piotr
załącznik OGLOSZENIE.pdf OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-08-23 21:15:39 Parzych Piotr
załącznik INFORMACJA.pdf INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2017-08-31 14:56:14 Parzych Piotr
załącznik informacja_21_09_2017.pdf INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU 2017-09-21 10:42:57 Parzych Piotr
załącznik OGLOSZENIE_04_10_2017.pdf OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2017-10-04 12:13:07 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował