<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-07-04 16:41:34

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ORZEKAJĄCEJ O ROZGRANICZENIU NIERUCHOMOŚCI


WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ORZEKAJĄCEJ O ROZGRANICZENIU NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz. "Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomości”

Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
tel. /29/ 761-19-81
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:45
we wtorki w godzinach 9:00 - 17:00

Kontakt w sprawie

Daniel Szczepanek
Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
pok. nr. 6 wej. A

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Strony niezadowolone z ustalenia przebiegu granicy mogą żądać w terminie 14 dni od daty doręczenia im decyzji w tej sprawie przekazania sprawy sądowi - w przypadku wydania decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomości.

Od decyzji w sprawie umorzenia postępowania oraz w przypadku zawarcia ugody służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce ul. Gorbatowa 15 za pośrednictwem Wójta Gminy Lelis w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

 Brak

Podstawa prawna

  • art.33 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) – w przypadku decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomości.
  • art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) – w przypadku zawarcia ugody.
  • art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
    (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - w przypadku zawarcia ugody.
  • art.105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) – w przypadku umorzenia postępowania.

 

Informacje o artykule

Autor: Zofia Szczubełek
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 04.07.2017 16:41
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2018 12:36
Liczba wyświetleń: 254

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomosci.docx Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomości 2017-07-04 16:42:01 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ORZEKAJĄCEJ O ROZGRANICZENIU NIERUCHOMOŚCI 04.07.2017 16:41 Piotr Parzych