<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-04-03 08:00:45

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis.

Na podstawie art. 267  ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U.  z 2016 r., poz.1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Przedstawia się Radzie Gminy:

1) sprawozdanie roczne  za 2016 r.  z wykonania budżetu gminy Lelis zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) informację o stanie mienia komunalnego gminy Lelis zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy  Lelis za 2016 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Lelis.

§ 2.

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.Sprawozdanie, o którym mowa  w § 1 pkt.1, podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

WÓJT
mgr inż. Stefan Prusik

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 03.04.2017 08:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 377

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zalacznik nr 1.docx Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelis za 2016 r. 2017-04-03 08:08:28 Parzych Piotr

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował